179,00 €
179.0 EUR 179,00 €
179,00 €
Verantwoordelijke Pascal van der Lei
Laatst bijgewerkt 05-08-2021
Doorlooptijd 16 uur 58 minuten
Leden 28
Geavanceerd
 • 1. Veiligheids- en gezondheidwetgeving
  • Inleiding
  • De V&G Wetgeving
  • Arbeidstijden
  • Toezicht op V&G wetgeving door de overheid
  • Milieuwetgeving
  • Uitzendwerk
  • Deskundige Bijstand
  • Europese Richtlijnen
  • Samenvatting
  • Herhalingsvragen
   10 xp
 • 2. Gevaren, risico's en preventie
  • Inleiding
  • Gevaren op het werk
  • Het V&G actieplan
  • Samenvatting
  • Herhalingsvragen
   10 xp
 • 3. Ongevallen - oorzaak - preventie
  • Inleiding
  • Ongevallenpreventie
  • Arbeidsongevallen
  • Samenvatting
  • Herhalingsvragen
   10 xp
 • 4. Veiligheidsgedrag
  • Inleiding
  • Orde en netheid
  • Gedrag en veiligheid
  • Struikelen, uitglijden of verstappen
  • Alcohol en Drugs
  • Samenvatting
  • Kennisvragen
   10 xp
 • 5. Rechten, plichten en overleg
  • Inleiding
  • Algemene verplichtingen van de werkgever
  • Algemene verplichtingen van de werknemer
  • Algemene rechten van de werknemer
  • Taken, rechten en plichten van operationeel leidinggevenden
  • Certificatie, veiligheidspaspoort en opleiding risicovolle taken
  • VGM-overleg
  • Samenvatting
  • Kennisvragen
   10 xp
 • 6. Procedures, instructies en signalering
  • Inleiding
  • Veiligheidsprocedures en instructies
  • Vergunningen veilig werken
  • Signalering en markering
  • Samenvatting
  • Kennisvragen
   10 xp
 • 7. Voorbereiding op noodsituaties
  • Inleiding
  • Noodsituaties
  • Beheersing en bestrijding van noodsituaties
  • Bedrijfsnoodplan en noodvoorzieningen
  • Evacuatie
  • Samenvatting
  • Kennisvragen
   10 xp
 • 8. Gevaarlijke stoffen
  • Inleiding
  • De zuurstof in de omgevingslucht
  • Blootstelling
  • Indeling en gevaren van gevaarlijke stoffen
  • Bijtende stoffen
  • Explosieve stoffen
  • Giftige stoffen
  • Licht ontvlambare stoffen
  • Milieugevaarlijke stoffen
  • Oxiderende of brandbevorderende stoffen
  • Schadelijke en irriterende stoffen
  • Sensibiliserende stoffen
  • Specifieke gevaarlijke stoffen
  • Etikettering en productinformatie
  • Medisch onderzoek
  • Samenvatting
  • Kennisvragen
   10 xp
 • 9. Brand en Explosie
  • Inleiding
  • Brand
  • Explosies
  • Samenvatting
  • Kennisvragen
   10 xp
 • 10. Arbeidsmiddelen
  • Inleiding
  • Aangedreven handgereedschap
  • Handgereedschap
  • Vaste machines
  • Hijsen
  • Hijstoebehoren
  • Samenvatting
  • Kennisvragen
   10 xp
 • 11. Specifieke werkzaamheden en omstandigheden.
  • Inleiding
  • Lassen en snijden, Slopen
  • Werken op hoogte
  • Besloten ruimten
  • Samenvatting
  • Kennisvragen
   10 xp
 • 12. Electriciteit en Straling
  • Inleiding
  • Gevaren van elektriciteit
  • Veiligheidsmaatregelen bij het werken met elektriciteit
  • Verschillende vormen van electriciteit
  • Samenvatting
  • Kennisvragen
   10 xp
 • 13. De ergonomische werkplek
  • Inleiding
  • Lichamelijke en mentale belasting
  • Klimatologische omstandigheden
  • Werkplek en lawaai
  • Verlichting
  • Samenvatting
  • Kennisvragen
   10 xp
 • 14.Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Inleiding
  • Toepassing
  • Ademhalingsbescherming
  • Gehoorbescherming
  • Hand- en armbescherming
  • Hoofdbescherming
  • Lichaamsbescherming
  • Oog- en gelaatsbescherming
  • Valbescherming
  • Voet- en beenbescherming
  • Samenvatting
  • Kennisvragen
   10 xp
 • Proefexamens
  • Oefentoets
   10 xp