179,00 €
179.0 EUR 179,00 €
179,00 €
Verantwoordelijke Pascal van der Lei
Laatst bijgewerkt 18-03-2021
Doorlooptijd 22 uur 35 minuten
Leden 28
 • Inleiding in VCA
  • Inhoudsopgave
  • Inleiding
  • De V&G
  • Deskundige bijstand
  • Toezicht op de V&G en wetgeving door de overheid
  • Milieuwetgeving
  • Arbeidstijden
  • Europese richtlijnen
  • Samenvatting
  • Herhalingsvragen
   15 xp
 • Gevaren, Risicos en preventie
  • Inhoudsopgave
  • Inleiding
  • Gevaren op het werk
  • (taak) Risicoanalyse en LMRA
  • Aanpak van risico's: Preventie
  • Samenvatting
  • Herhalingsvragen
   10 xp
 • Ongevallen, oorzaak en preventie
  • Inleiding
  • Arbeidsongevallen
  • Ongevalsoorzaken
  • Handelen bij incidenten
  • Samenvatting
  • Herhalingsvragen
   10 xp
 • Veiligheidsgedrag
  • Inleiding
  • Gedrag en Veiligheid
  • Alcohol- en drugsgebruik
  • Orde en netheid
  • Struikelen, uitglijden of verstappen
  • Samenvatting
  • Herhalingsvragen
   10 xp
 • Rechten, plichten en overleg
  • Inleiding
  • Algemene rechten van de werknemer
  • Algemene verplichtingen van de werknemers
  • VGM-Overleg
  • Samenvatting
  • Kennisvragen
   10 xp
 • Procedures, instructies en signalering
  • Inleiding
  • Veiligheidsprocedures en instructies
  • Algemene veiligheidsregels
  • Specifieke veiligheidsregels
  • Veiligstellen van een werkplek of instrument
  • Steekflenzen
  • Samenvatting
  • Signalering en markering
 • Voorbereiding op noodsituaties
  • Inleiding
  • Noodsituaties
  • Beheersing en bestrijding van noodsituaties
  • Evacuatie
  • Samenvatting
 • Gevaarlijke stoffen
  • Inleiding
  • De zuurstof in de omgevingslucht
  • Indeling en gevaren van gevaarlijke stoffen
  • Blootstelling
  • Etikettering en productinformatie
  • Bijtende stoffen
  • Oxiderende stoffen
  • Explosieve stoffen
  • Licht ontvlambare stoffen
  • Sensibiliserende stoffen
  • Schadelijke en irriterende stoffen
  • Specifieke gevaarlijke stoffen
  • Milieugevaarlijke stoffen
  • Industriële gascilinders
  • Medisch onderzoek
  • Stoffen met gezondheidsgevaren op de langere termijn
  • Samenvatting
  • Kennisvragen
   10 xp
 • Brand en Explosies
  • Inleiding
  • Brand
  • Explosies
  • Samenvatting
  • Kennisvragen
   10 xp
 • Arbeidsmiddelen
  • Inleiding
  • Algemene aandachtspunten voor het veilig werken met machines en gereedschappen
  • Vaste machines
  • Aangedreven handgereedschap
  • handgereedschap
  • Hijsen
  • Hijstoebehoren
  • Kennisvragen
   10 xp
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
  • Inleiding
  • Lassen en snijden
  • Slopen
  • Werken bij wand- en vloeropeningen
  • Graven en werken bij of in uitgravingen
  • Werken op hoogte
  • Besloten ruimten
  • Kennisvragen
   10 xp
 • Elektriciteit
  • Inleiding
  • Gevaren van elektriciteit
  • De invloed van elektrische stroom op het lichaam
  • Veiligheidsmaatregelen bij het werken met elektriciteit
  • Statische elektriciteit
  • Samenvatting
  • Kennisvragen
   10 xp
 • De ergonomische werkplek
  • Inleiding
  • Werkplek en lawaai
  • Verlichting
  • Lichamelijke belasting
  • Kennisvragen
   10 xp
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Inleiding
  • Toepassing
  • Oog- en gelaatsbescherming
  • Gehoorbescherming
  • Adembescherming
  • Hoofdbescherming
  • hand- en armbescherming
  • Voet- en beenbescherming
  • Lichaamsbescherming
  • Valbescherming
  • Samenvatting
  • Kennisvragen
   10 xp