Noodplan Advies


Bedrijfsnoodplan 

Goed voorbereid op incidenten en calamiteiten begint bij een zorgvuldig opgesteld bedrijfsnoodplan. 
Het bedrijfsnoodplan bestaat uit 3 onderdelen.      

  • Calamiteitenplan

  • BHV plan

  • Ontruimingsplan

Een bedrijfsnoodplan is een soort handboek waarin precies staat beschreven hoe er moet worden gehandeld tijdens calamiteiten. Daarnaast staan de procedures erin opgenomen rondom uw BHV organisatie. 

Het calamiteitenplan omvat de procedures van verschillende noodsituaties welke is afgestemd op het bedrijf.

Het BHV plan omschrijft de BHV organisatie, wie heeft welke taken binnen de BHV organisatie en wat zijn de instructies.  Daarnaast bevat het BHV plan registratieformulieren t.b.v. incidenten en is er opgenomen welke BHV oefeningen er zijn verricht.. 

Het ontruimingsplan bevat naast de gebouw- en installatiebeschrijving ook beschrijvingen van verschillende taken binnen de organisatie. Afgestemd op het bedrijf bevat deze ook de middelen, materialen en voorzieningen die nodig zijn voor het verrichten van de taken zoals omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet. 

Vraag nu gelijk uw noodplan aan!