VCA eLearning examen Nederlands

Registraties zijn gesloten
Examen reglement

1)     Deelname aan het examen is alleen mogelijk indien u van te voren aangemeld bent. U dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs alvorens toegang tot de examenruimte te kunnen krijgen. Een legitimatiebewijs kan zijn: 

a)     Paspoort

b)     Identiteitskaart uit een EER‐land 

c)      Rijbewijs uit een EER‐land 

d)     Nederlands vreemdelingendocument 

2)     Het is verboden in bezit te zijn van communicatie‐, audio‐ en/of videoapparatuur bij het betreden van de examenruimte. Deze apparatuur omvat tenminste mobiele telefoons, camera’s, horloges en/of voicerecorders. 

3)     Het is verboden om tijdens het examen buitenkleding en/of hoofdbedekking te dragen.

4)     Het is verboden om tijdens het examen persoonlijke items op de examenplek te hebben. 

5)     De beschikbare tijd om het examen af te leggen is: 

a)     B‐VCA: 60 minuten 

b)     B‐VCA Voorlees: 75 minuten 

c)      VOL‐VCA en VIL‐VCU: 75 minuten 

6)     Examens zijn alleen middels CBT mogelijk. Alleen voor B‐VCA is het mogelijk om een voorleesexamen aan te vragen. 

7)     Om te slagen voor het examen dient tenminste 65% (B‐VCA 2580 punten, VOL‐VCA en VIL‐VCU 4515 punten) van de vragen correct beantwoord te zijn. 

8)     Het is verplicht een aantal handgeschreven gegevens te verstrekken. Dit formulier dient u persoonlijk in te vullen. De gevraagde gegevens zijn uw voornaam, achternaam, geboortedatum en handtekening 

9)     Verloop van het examen: De examinator wijst u een examenplek en controleert uw identiteit. Uw identiteitsbewijs legt u zichtbaar op uw examenplek. Op uw examenplek vindt u het inlogformulier waarop u de handgeschreven gegevens in dient te vullen. Daarna controleert u of uw naam links boven in het scherm vermeld staat. Is dit niet zo? Meldt het dan direct bij de examinator. Het examen start wanneer de examinator dit aangeeft. Tijdens het examen mag u de examenruimte niet verlaten. Na het beantwoorden van alle vragen, sluit u samen met de examinator het examen af. U ziet direct de uitslag. Na het afsluiten mag u de examenruimte verlaten.

10)   Een deelname aan het examen kan ontzegd worden of ongeldig verklaard worden in tenminste de volgende gevallen: 

a)     Geen of een niet geldig identiteitsbewijs

b)    Zichzelf uitgeven voor een ander (identiteitsfraude)

c)     In bezit zijn en/of gebruik van communicatie‐, foto‐ en of videoapparatuur

d)    Instructies van de examinator niet opvolgen

e)     Manipulatie van apparatuur

f)     Verlaten van de examenruimte voor afronding van het examen

g)    Communicatie met anderen tijdens het examen, met uitzondering van de examinator 

h)    Verstoren van het examen

i)      In geval van een noodexamen: Het niet correct invullen van de schrapkaart.

In alle 
andere gevallen van verstoring in welke zin dan ook, is de examinator gemachtigd u de toezegging tot het examen te ontzeggen of uw examen ongeldig te verklaren.

11)   Indien u deelneemt aan een digitaal examen, ziet u na het afsluiten de uitslag. In principe is deze uitslag definitief. Uitzonderingen hierop zijn uitsluiting en/of ongeldigheidsverklaring zoals vermeld bij punt 10. Indien u een bezwaar ingediend heeft en dit bezwaar gegrond verklaard wordt, bestaat de kans dat u alsnog slaagt voor het examen indien u aan de voorwaarden van punt 7 voldoet. 

12)   Indien u een inhoudelijk bezwaar omtrent het examen heeft dient dit op een specifieke wijze ingediend te worden. Alleen door aan alle voorwaarden te voldoen, kunnen wij dit bezwaar in behandeling nemen. U dient uw bezwaar: 

a)     Kenbaar te maken voor afsluiting van het examen

b)     Per vraagnummer en onderbouwd in te dienen

c)      Schriftelijk te vermelden op het formulier met handgeschreven gegevens zoals vermeld in punt 8 

13) Uw bezwaar zal binnen 4 weken inhoudelijk behandeld worden. U ontvangt altijd een terugkoppeling over uw bezwaar.

14) Indien u een klacht heeft welke geen betrekking heeft tot de inhoud van het examen, kunt u zich wenden tot de examinator en verzoeken om een klachtenformulier. Alleen compleet ingevulde formulieren zullen in behandeling genomen worden. U ontvangt uiterlijk binnen 10 werkdagen een reactie op uw klacht.

Datum & Tijd
maandag
2 augustus 2021
18:45 20:45 Europe/Amsterdam
Locatie

Safety Factory locatie Rotterdam

Hoofdweg 368A
2908LC Capelle aan den Ijssel
Nederland
--Safety Factory locatie Rotterdam--
Krijg het adres
Organisator

Safety Factory

0031 180 472 657
info@safetyfactory.nl
DEEL

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement en neem deel aan de conversatie.